ddddddddddddddddddddddddd
   
 
Docieplenia budynków

 

       Wykonujemy docieplenia budynków w Warszawie

 

  Posiadamy duże doświadczenie w zakresie dociepleń budynków na terenie Warszawy i województwa mazowieckiego.

 

 Specjalizujemy się w :

 • Dociepleniach:
 • budynków mieszklanych
 • budynków przemysłowych
 • budynków biurowychbiurowych
 • Ocieplaniu:
 • poddaszy
 • dachów
 • elewacji
 • ścian

Szukasz profesjonalnej firmy do wykonania ocieplenia budynku? Zaufaj specjalistom z rBud-u.

Termomodernizacja - przedsięwzięcie mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej w danym obiekcie budowlanym.

Termomodernizacja obejmuje zmiany zarówno w systemach ogrzewania i wentylacji, jak i strukturze budynku oraz instalacjach doprowadzających ciepłą wodę. Zakres termomodernizacji, podobnie jak jej parametry techniczne i ekonomiczne, określane są poprzez przeprowadzenie audytu energetycznego.
 

Najczęściej przeprowadzane działania to:

 • - docieplanie ścian zewnętrznych i stropów
 • - wymiana okien
 • - wymiana lub modernizacja systemów grzewczych.


W myśl ustawy z z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, do przedsięwzięć termomodernizacyjnych zaliczamy:

 • - ulepszenia na skutek których następuje zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię, którą zużywa się do ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej, o 10 do 25%,w zależności od typu modernizacji i wcześniejszych usprawnień
 • - ulepszenia na skutek których o przynajmniej 25% zostaną zmniejszone roczne straty energii pierwotnej w lokalnym źródle ciepła i lokalnej sieci ciepłowniczej
 • - zmniejszenie kosztów zakupu ciepła dostarczanego do obiektu o co najmniej 20% w stosunku rocznym dzięki wykonaniu przyłączy technicznych do scentralizowanego źródła ciepła i likwidację lokalnego źródła ciepła
 • - zamiana konwencjonalnych źródeł energii na odnawialne źródła niekonwencjonalne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Źródło: Wikipedia

 
 


 
 
Projekt i realizacja: City Media Warszawa  
  *r-Bud Projekt*, ul. Plutonowych 22, 04-404 Warszawa
  Tel./fax. (22) 612 98 81, Kom. (501) 701 698, e-mail: rbud@o2.pl