ddddddddddddddddddddddddd
   
 
Aktualności

 

                              Aktualności budowlane

 

29.11.2012
Konsultacje społeczne projektu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych

29 listopada br.

Ministerstwo Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

skierowało do konsultacji społecznych projekt ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania - program "Mieszkanie dla Młodych". Konsultacje społeczne projektu ustawy poprzedzone były rozpoczętymi na początku listopada konsultacjami społecznymi projektu założeń. W ramach konsultacji projektu ustawy związki zawodowe i organizacje pracodawców mają 30 dni na zgłoszenie uwag do projektu, a pozostałe podmioty 14 dni od otrzymania projektu.

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomir Nowak przedstawił koncepcję nowego programu, wspierającego młodych ludzi w zakupie pierwszego mieszkania w trakcie konferencji prasowej po II expose Premiera Donalda Tuska w połowie października br. Program "Mieszkanie dla Młodych" jest kierowany do młodych ludzi: małżeństw i osób samotnych (singli), do 35. roku życia i ma wesprzeć ich w zakupie pierwszego własnego mieszkania.

 

Więcej - Źródło - Ministerstwo, Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

 

19.11.2012
Komunikat w sprawie nowelizacji warunków technicznych budynków


W związku z pojawiającymi się informacjami o rzekomej ścisłej współpracy Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ze Stowarzyszeniem Nowoczesne Budynki w zakresie przygotowania nowelizacji warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz przekazanej do wiadomości MTBiGM informacji o powodach rezygnacji jednego z podmiotów będących członkiem SNB oświadczamy, że Ministerstwo nie zawierało żadnej umowy i nie zlecało SNB opracowania aktualizacji przepisów techniczno-budowlanych ani też nie prowadzi wspólnych ze stowarzyszeniem prac dotyczących tej problematyki.

Więcej - Źródło - Ministerstwo, Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

 

25.10.2012
Konferencja "Monitoring Rynku Budowlanego"


- Rozwiązując problemy mieszkaniowe w Polsce powinniśmy zawsze ustalić, kto jest lub kto ma być właścicielem zasobu na wynajem. Pochodną prawa własności jest wynajem - mówił 25 października br. Podsekretarz Stanu Piotr Styczeń podczas warszawskiej konferencji "Monitoring Rynku Budowlanego". Właścicielem zasobu na wynajem mogą być gminy, ale także właściciele kapitału, którzy chcieliby zainwestować w zbudowanie takiego zasobu. Zdaniem wiceministra obecnie zainteresowanie kapitału prywatnego budownictwem na wynajem nie jest jeszcze wystarczające w stosunku do potrzeb.

Podsekretarz Stanu Piotr Styczeń poinformował, że przygotowana zmiana ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego wzmocni odpowiedzialność gmin za publiczny zasób mieszkaniowy. Poinformował także, że kończący się program "Rodzina na swoim" pozwolił na zgromadzenie dokładnych danych o potrzebach, które zaspokajać ma nowy program "Mieszkania dla młodych" przedstawiony 14 października br. przez Ministra Sławomira Nowaka.

Więcej - Źródło - Ministerstwo, Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

 

11.10.2012
Jubileuszowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa


11.10.2012 r.; Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński i Podsekretarz Stanu Janusz Żbik - jubileusz 10-lecia PIIB- Polska Izba Inżynierów Budownictwa to organizacja zawodowa, z którą współpracuje się znakomicie. Chcę wyrazić podziękowanie prezesowi Andrzejowi Dobruckiemu za konstruktywną działalność, zrozumienie i dążenie do najlepszych rozwiązań - mówił 11 października br. Podsekretarz Stanu Janusz Żbik podczas jubileuszowego zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Uroczystość 10-lecia samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w której uczestniczyli Podsekretarze Stanu Janusz Żbik i Piotr Styczeń odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie.

11.10.2012 r.; Podsekretarze Stanu Janusz Żbik i Piotr Styczeń - jubileusz 10-lecia PIIBWiceminister Janusz Żbik przypomniał, że Prezes Rady Ministrów powołał członków Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego. Nominacje w imieniu premiera wręczył podczas inauguracyjnego posiedzenia Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomir Nowak. Podsekretarz Stanu Janusz Żbik podkreślił, że zadanie Komisji jest bardzo trudne zapewniając jednocześnie, że jest przekonany, że prace zakończą się powstaniem Kodeksu Budowlanego. Zaapelował do członków PIIB o wsparcie tych prac. Celem powołania Komisji jest przygotowanie przepisów kompleksowo regulujących proces inwestycyjno-budowlany w jednym akcie prawnym.

Więcej - Źródło - Ministerstwo, Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

 

10.10.2012
Pierwsze posiedzenie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego


 Chcemy w jednym miejscu zintegrować wszystkie przepisy, aby dać ludziom narzędzie prawne do swobodnego realizowania swoich zamierzeń inwestycyjnych, życiowych, marzeń, aspiracji. Prawo powinno pomagać, a nie przeszkadzać. Naszym zadaniem jest, aby kodeks budowlany uwolnił energię budowlaną. I temu praca Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego będzie służyła - mówił 10 października br. Minister Sławomir Nowak wręczając w imieniu Prezesa Rady Ministrów nominacje członkom Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego. Minister zapowiedział, że nowe regulacje budowlane powstaną w dwóch etapach - najpierw pod obrady parlamentu zostanie skierowany projekt nowego prawa budowlanego, następnie Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego do końca obecnej kadencji przygotuje Kodeks Budowlany, który będzie kompleksowo regulował rozproszone obecnie w różnych ustawach zagadnienia związane z procesem inwestycyjno-budowlanym.

10.10.2012 r.; Minister Sławomir Nowak i Przewodniczący KKPB prof. Zygmunt NiewiadomskiJak zapowiedział Minister Sławomir Nowak nowe regulacje budowlane, które przeciwdziałać będą chaosowi urbanistycznemu powstaną w tzw. "dwutakcie" - pierwszy krok to będzie projekt nowego prawa budowlanego - założenia do projektu są już po wielu konsultacjach, a projekt ustawy w przyszłym roku powinien trafić do parlamentu. Kolejny krok - opracowanie Kodeksu Budowlanego będzie zadaniem Komisji Kodyfikacyjnej do końca obecnej kadencji parlamentu. - Dotychczasowe regulacje spowodowały taki chaos prawny, że docelowo potrzebna jest regulacja o charakterze stabilnym, powstająca w oderwaniu od podziału resortowego - powiedział przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski.

Więcej - Źródło - Ministerstwo, Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

 
 


 
 
Projekt i realizacja: City Media Warszawa  
  *r-Bud Projekt*, ul. Plutonowych 22, 04-404 Warszawa
  Tel./fax. (22) 612 98 81, Kom. (501) 701 698, e-mail: rbud@o2.pl